submit


Hvis en Meksikansk statsborger som bor i utlandet, ønsker å gifte seg med deres same-sex-partner, Meksikansk konsulater kan nekte dem. Men Meksikanske Senator José Alejandro Peña Villa har innført en reform til sine Utenlandske Service Lovgivning som ville tillate konsulære kontorer for å godkjenne og utstede ekteskap sertifikater for par uavhengig av kjønn. I sin presentasjon av initiativet på tirsdag, Villa sagt, i henhold til Loven av Meksikanske utenrikstjenesten og dens Forskrifter, konsulære myndigheter er autorisert til å opptre som dommere av det Sivile Register og derfor har makt til å ta fødsel, ekteskap og død sertifikater, samt å utstede bekreftet kopi-korrespondent. Hvis gått, tusenvis av Meksikanske borgere kunne gifte seg med sin homofile partnere i utlandet, selv om deres hjemland for tiden ikke tillater slike fagforeninger

About